SOGEP Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirdi

2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) için ilk bilgilendirme toplantısı Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Balıkesir hizmet binasında gerçekleştirildi.

SOGEP Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirdi

Toplantıya; kamu kurum ve kuruluş, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri ve özel işletmelerin yönetici ve temsilcileri katıldı.

Bölgede yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajanları Genel Müdürlüğü tarafından uygulanacak olan 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) detayları GMKA uzmanları tarafından katılımcılara aktarıldı.

Nitelikli Projelerle Bölgeye Daha Fazla Kaynak Çekilmesi Hedefleniyor

Nihai olarak 2020 SOGEP kapsamında Balıkesir ve Çanakkale için 3'er proje olmak üzere toplam 6 proje Ajans koordinasyonunda hazırlanarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın değerlendirmelerine sunulacak. GMKA tarafından ön başvuru aşamasında proje fikrinin ortaya konduğu SOGEP Proje Öneri Formu'nun doldurularak en geç 27 Mart 2020 Cuma gününe kadar sogep@gmka.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi bekleniyor. Değerlendirme neticesinde uygun bulunan proje fikirleri ikinci aşamaya geçecek olup başvuru sahibi kurum ile birlikte Ajans koordinasyonunda proje geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecek. Yapılacak çalışmalar neticesinde nitelikli projelerle Bölgeye daha fazla kaynak çekilmesi hedefleniyor.

Gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı programa dair görüş ve önerilerin ardından, katılımcılarla gerçekleştirilen soru-cevap oturumunun ardından sona erdi. GMKA uzmanları bir diğer bilgilendirme toplantısını 13 Mart Cuma günü Çanakkale'de gerçekleştirecek.

Kaynak: Bültenler

Haberler

Bu haber 12.03.2020 tarihinde alınmıştır.

https://www.haberler.com
Haberi Kaynağında Oku

Haberler

Bu haber Haberler kaynağından 12.03.2020 tarihinde alınmıştır.
https://www.haberler.com
https://www.haberler.com/sogep-bilgilendirme-toplantisi-gerceklestirdi-13006824-haberi/